×

Изберете точка от маршрута:

Разстояние, км: Продължителност, мин:
Дневна Нощна
Първоначална такса, лв.
Цена за повикване, лв.
Цена за мин. престой, лв.
Цена за 1 км. пробег, лв.
Приблизителна цена, лв.

Внимание - цената е приблизителна, реалната зависи от моментния трафик!

×

СЪОБЩЕНИЯ